Rada naukowa

Redaktor naczelny: prof dr hab. Grzegorz Dziamski
prof. dr hab. Stefan Frydrychowicz
prof. Monika Kostera (Linnaeus University)
prof. dr hab. Marek Krajewski
prof. dr hab. Marek Kwiek
prof. Mojmir Svoboda (Masaryk University)
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Sekretarz redakcji: dr Sławomir Sztajer

 

Lista recenzentów czasopisma naukowego Człowiek i Społeczeństwo w latach 2013-2014

Lista recenzentów czasopisma naukowego Człowiek i Społeczeństwo w roku 2012