XXXVIII Wzory kultury gospodarczej

Redaktor tomu:
- Wiesław Banach
 

Spis treści:

Wzory kultury gospodarczej

WIESŁAW BANACH

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

JANUSZ HRYNIEWICZ

Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER

Wzory kultury gospodarczej jako przedmiot badania. Kilka uwag po lekturze Stosunków pracy… Janusza Hryniewicza
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

WIESŁAW BANACH

Refleksja nad koncepcją folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej Janusza Hryniewicza
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

ANIELA DYLUS

Wyznaniowe zróżnicowanie kultury gospodarczej. O ideologicznym nadużyciu znanej tezy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

TADEUSZ JANICKI

Stosunki pracy w wielkopolskich majątkach ziemskich w okresie międzywojennym
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

BARBARA POGONOWSKA

Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

JACEK SÓJKA

Pojęcie kultury w teorii zarządzania
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

WIESŁAW BANACH

Kultura a problem zacofania
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

BOŻENA KLIMCZAK

Kultura korporacji w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

ANNA LEWICKA-STRZAŁECKA

Lojalność pracownika: trwała wartość czy anachroniczna cnota?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

JACEK SÓJKA

Chciwość czy kultura chciwości? Dyskusje nad źródłami kryzysu finansowego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

CEZARY KOŚCIELNIAK

Kulturowa rola uniwersytetu w kontekście kryzysu państwa dobrobytu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

LESZEK KARCZEWSKI

Homo energeticus. Jednostka – organizacja – kultura
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

MICHAŁ MICHALSKI

Kultura gospodarcza cywilizacji zachodniej – jej istota, sprzeczności i znaczenie dla rozwoju w skali globalnej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Poznań 2014;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.