XXXVII Miasta i migracje

Redaktor tomu:
- Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas

Spis treści:

Miasta i migracje

JACEK KUBERA, ŁUKASZ SKOCZYLAS

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, Poznań 2014;

 

Artykuły

STANISŁAW LISIECKI

O trudnej sztuce obywania się bez granic
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014; 

 

ELŻBIETA SMOLARKIEWICZ

Migracje a przemiany miast
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

ANNA DATKO

Za dyplomem? Migracje młodych Polaków do miast akademickich
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

JACEK SCHMIDT

Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

HANNA GAJDA

Rozkład przestrzenny cudzoziemców w Poznaniu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

MARZENA WALASZEK

Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

JACEK KUBERA

Przygoda i Wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

ŁUKASZ SKOCZYLAS

Miasto permanentnej migracji. Koncepcja aerotropolii Johna Kasardy i jej społeczne implikacje
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

JAKUB ISAŃSKI

Migracje w kształtowaniu krajobrazu społecznego polskich miast
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

OSKAR AMIRI

Architektoniczne środki tworzenia granic społecznych wokół imigrantów w miastach
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

MIŁOSZ SKRODZKI

Wielkopolskie nazwiska mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

Forum dyskusyjne

MARC HATZFELD

Miasto i procesy migracyjne we Francji (tłumaczenie z języka francuskiego Ewa Grabowska)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

SANDRO BOZZOLO, CHRISTIAN COSTAMAGNA, LUISA FONTANA

Europejskie tożsamości, migracja i integracja. Młodzi europejscy migranci w dwóch zachodnich metropoliach (tłumaczenie z języka włoskiego Monika Czerniak)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

KAMIL LIPIŃSKI

Rewizja idei repatriacji w świetle postulatu Marcusa Garveya i postkolonialnych transformacji
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVII, Poznań 2014;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa