XXXVI

Zeszyt 1 Sport kobiet i mężczyzn - uwarunkowania, różnice, granice

 

Redaktor tomu:
- Honorata Jakubowska

 

Spis treści:

Sport kobiet i mężczyzn - uwarunkowania, różnice, granice

Honorata Jakubowska

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

Historyczne i współczesne uwarunkowania sportu kobiet

NAMEETA MATHUR

Women’s physical culture in Poland from the late 19th century until the collapse of communism
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

GERTRUD PFISTER

Gender and sport – empirical data and theoretical considerations
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

RENATA WŁOCH

Sport kobiet w Polsce: zaproszenie do diagnozy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013; 

 

Różnice płci w kontekście komercjalizacji i medializacji sportu

ZYGMUNT WAŚKOWSKI

Wykorzystanie sportowców w promocji przedsiębiorstwa ze względu na ich atrakcyjność marketingową
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

JUSTYNA KRAMARCZYK, MAŁGORZATA GNIECIAK, JUSTYNA KIŻUK

Obecne czy nieobecne? O kobiecym sporcie w mediach
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

Na straży granic płci w sporcie – praktyki i dyskursy

HONORATA JAKUBOWSKA

Płciowe porządki – granice płci w sporcie według koncepcji Mary Douglas
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

ANNA BRZUSZKIEWICZ

„To nie jest sport dla kobiet” – analiza dyskursu wykluczającego na przykładzie wyścigów Formuły 1
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

MIKOŁAJ JUCEWICZ

Praktyki performatywne a dyskurs wykluczający na przykładzie pływania synchronicznego oraz gimnastyki uprawianej przez mężczyzn
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

MICHAŁ WIERZBICKI

Sporty wirtualne jako forma zniesienia granic płciowych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

Recenzje

red. D. Kałwa, T. Pudłocki

Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender (rec. Łukasz Skoczylas)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

M. Czubaj, J. Drozda, J. Myszkorowski,

Postfutbol. Antropologia piłki nożnej (rec.Anna Datko)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma

Kobiety, gender i globalny rozwój (rec. Joanna Kałużna)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 1, Poznań 2013; 

 


 

Zeszyt 2 Wizualne bazy danych

 

 

Redaktor tomu:
- Marek Krajewski

 

Spis treści:

Wizualne bazy danych

Marek Krajewski

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

RAFAŁ GALUBA

Bazy danych w archiwach państwowych. Podstawy prawne i wykorzystanie praktyczne
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

PIOTR LUCZYS

Geowizualne bazy danych a reprodukowanie psychosocjologicznych mitów poznawczych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

PIOTR WERNER

Kreatorzy, gestorzy i internauci – od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

JAROSŁAW KOPEĆ

Wizualność Google Search
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

ANDRZEJ W. NOWAK

Rozproszony ekspert a rozproszona baza danych – blogi sceptyczne, naukowe a struktury wiedzy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

WALDEMAR RAPIOR

Analiza nawigacyjna: uczestnictwo w kulturze jako tworzenie życia
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

MARIANNA MICHAŁOWSKA

Fotografia w pułapce – między bazą danych a narracją
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013; 

 

MAREK KRAJEWSKI

Performatywność baz danych na przykładzie bazy danych wizualnych „Niewidzialne miasto”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

RAFAŁ DROZDOWSKI

Unieruchamiająca moc baz danych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

MICHAŁ PODGÓRSKI

Możliwości i ograniczenia ilościowej analizy zawartości baz danych wizualnych. Schemat analizy fotografii zebranych w ramach projektu „Niewidzialne miasto”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

JERZY KACZMAREK

Zastosowanie filmu w projekcie „Niewidzialne miasto”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

KATARZYNA KALINOWSKA

Pisanie mikroraportów. Głos w sprawie obrazów i tekstów
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013; 

 

WALDEMAR RAPIOR

Etnografia widzialności: zdjęcia jako informatorzy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVI, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.