XXXV

Zeszyt 1 European Universities - Changing Roles and Functions in New Environments

 

Redaktor tomu:
- Marek Kwiek

 

Contents:

European Universities - Changing Roles and Functions in New Environments

 

Marek Kwiek

Introduction: European Universities and Their Changing Roles and Functions
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

German-Polish Transborder Universities

(guest editors: Heidi Fichter-Wolf and Marek Kwiek)

 

HEIDI FICHTER-WOLF AND MAREK KWIEK

Introduction: German-Polish Transborder Universities in a Challenging Environment
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

MAREK KWIEK

Polish Universities, Their Regions and Their Impact on Economic Growth
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

MAREK KWIEK

The Theory and Practice of Academic Entrepreneurialism: Polish-German Transborder Institutions
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

HEIDI FICHTER-WOLF

Towards Europeanisation as a Cultural Spatial Change. Some Theory Based Considerations on the Role of Intercultural Learning and Institution Building for the social (Re)Construction of Border Areas
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

HEIDI FICHTER-WOLF

Intercultural Learning regarding Europeanisation in Higher Education. Influence of University Cooperation in the Polish-German Border Area
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013; 

 

HANS-JOACHIM BÜRKNER

Interculturality and Transculturality as Norm and Practice: A Reading of German- Polish Bordering
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013

 

European Universities: Roles and Functions

DOMINIK ANTONOWICZ

The Challenges for Higher Education Research in Poland
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

ZBIGNIEW DROZDOWICZ

Polish Higher Education on the Way to the European Academic Standards
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

PIOTR W. JUCHACZ

The Scholarship of Integration: On the Pivotal Role of Centers of Advanced Study in the New Structure of Research-Intensive Universities in the 21st Century
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

KRYSTIAN SZADKOWSKI

University's Third Mission as a Challenge to Marxist Theory
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

PIOTR W. JUCHACZ AND KAROLINA M. CERN

In Defence of the Diversity of Faculty Talents
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

PETYA ILIEVA-TRICHKOVA

Higher Education in Bulgaria in a Historical Perspective: Dynamics of Expansion and Inequalities
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 

KRZYSZTOF SENGER

An Effectiveness Analysis of Investment in the Higher Education Sector
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 1, Poznań 2013;

 


 

Zeszyt 2 Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury

 

Redaktor tomu:
- Dorota Jewdokimow

 

Spis treści:

Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury

Dorota Jewdokimow

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

BOGUSŁAW ŻYŁKO

Gustaw Szpet – próba portretu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

STANISŁAW KANDULSKI

Historia oczyma Guriewicza
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

WŁADIMIR KANTOR

Imperium jako droga Rosji ku europeizacji (przeł. Dorota Jewdokimow)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

ŁUKASZ GEMZIAK

Koncepcja kultury Dymitra Lichaczowa
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

DYMITR SIERGIEJEWICZ LICHACZOW

Kultura jako jednolita sfera (przeł. Łukasz Gemziak)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

IGOR JEWŁAMPIJEW

Wpływ tradycji gnostyckiej na filozofię rosyjską XIX-XX wieku (przeł. Dorota Jewdokimow)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

MICHAŁ BOHUN

Obronić kulturę przed geniuszem. Filozofowie rosyjscy wobec nihilizmu Lwa Tołstoja
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

DOROTA JEWDOKIMOW

Dobro jako kategoria etyczna i ontologiczna w twórczości Fiodora Dostojewskiego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

PAULINA BOGUSZ-TESSMAR

Głos w sprawie fenomenu ikony, czyli o funkcji ikony-obrazu w perspektywie prawosławnej doktryny o „boskich energiach”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

JUSTYNA KROCZAK

Pawła Florenskiego kultura symboliczna
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXV, zeszyt 2, Poznań 2013;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa