XXXIX Nauki Humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie

Redaktorzy tomu:
- Zbigniew Drozdowicz
- Sławomir Sztajer

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Słowo wstępne
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Jerzy Marian Brzeziński

Czy uzasadniony jest postulat uwzględnienia specyfiki nauk humanistycznych
i społecznych przy ocenie jednostek naukowych i badaczy?
Między peer review a bibliometrią i naukometrią

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Zbigniew Drozdowicz

W obronie nauk europejskich i miejsca w nich filozofii
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Grzegorz Dziamski

Narodziny nowej humanistyki z ducha gender
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Beata Guzowska

Estetyzacja – nowa matryca kultury
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Jerzy Kojkoł

Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia
o rzeczywistości społecznej

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Agnieszka Lekka-Kowalik

Filozofia, humanistyka i nauki społeczne – wezwanie do ofensywy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Dawid Rogacz

Filozofia ekspercka – nieakademicka kontrofensywa filozofii?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Sławomir Sztajer

Ideowy wymiar badań religioznawczych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Monika Walczak

Interdyscyplinarny charakter kulturoznawczego pojęcia kultury
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Ryszard Wójtowicz

Filozofia prawa – przedmiot, funkcje i znaczenie społeczno-kulturowe
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Marek Kwiek

Reformy uniwersytetów europejskich. Państwo dobrobytu jako brakujący kontekst
badań i polityki publicznej

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Błażej Smykowski, Agnieszka Rosińska

Diagnoza społeczności lokalnej dla celów animacji i aktywizacji
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Debata

MODERATOR: Dorota Jewdokimow

Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego
neoimperializmu rosyjskiego

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIX, Poznań 2015;
 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.