XXXIV Nowe perspektywy filmoznawstwa

Redaktor tomu:

- Marcin Adamczak

 

Spis treści:

Marcin Adamczak

Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Konrad Klejsa

Pamięć o rodzeństwie Scholl w filmach Michaela Verhoevena i Percy’ego Adlona – konteksty i interpretacje
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Magdalena Bartczak

Na Wschodzie, czyli nigdzie. Spojrzenie na kino Europy Œrodkowo-Wschodniej w perspektywie postkolonialnej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Iwona Morozow

Antropologia i filmoznawstwo: dialogu ciąg dalszy?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Rafał Koschany

Pogranicznoœć sztuki i filmoznawstwo interdyscyplinarne. Przykład poezji „filmowej”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Michał Piepiórka

Autorytet serialu dokumentalnego. Na przykładzie Trzeciej częœci meczu. Rzecz o reprezentacji
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Tomasz Żaglewski

Pejzaż elekTRONiczny – o znaczeniu multimedialnych paratekstów na przykładzie filmu TRON: Dziedzictwo
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Magdalena Kamińska

Eurotrash jako praktyka, lektura i kultura filmowa. Przypadek Jesúsa Franco
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Maciej Kijko

Kino i pamięć
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Stanisław Kandulski

Niebieska jak niebo, biała jak wapno, czerwona jak krewcała prawda o Rewolucji Francuskiej… na podstawie filmu Danton w reżyserii Andrzeja Wajdy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Marcin Adamaczak

Rashomon: kinematografia okresu PRL
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

FORUM DYSKUSYJNE

Zbigniew Drozodwicz

The rationality of affirmation and negation in modern French philosophy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Andrzej Przyłębski

Dilthey und die anthropologische Wende der Philosophie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Jahann-Heinrich Konigshausen

Thematischer Gehalt und dramatisches Geschehen im platonischen Dialog. Sokrates und die „Umwendung der ganzen Seele“ oder Zur Audiovisualität der platonischen Dialoge
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Krzysztof Brzechczyn

Varieties of Idealization and Strategies of Modification of Social Theory. The Case of the Totalitarian Syndrome
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Sławomir Sztajer

Locke and Müller on Language, Thought and Religion
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Artur Jocz

Brunona Schulza gnostyczna mityzacja metafizyki
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Juliusz Iwanicki

Religia i œwieckoœć jako obszary badawcze w pismach Niccolo Machiavellego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Sylwia Wachulak

Ziemski i mistyczny obraz wędrówki w islamie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012; 

 

Michał Wróblewski

Podmiotowoœć, rewolucja demokratyczna, wykorzenienie. Pojęcie hegemonii Antonio Gramsciego w kontekœcie nowoczesnych przemian władzy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

WSPOMNIENIE

Jan Grad

Jerzy Kmita (1931-2012) – logik, metodolog, filozof nauki i kultury, twórca szkoły naukowej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXIV, Poznań 2012;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.