XXXII Strategicznie o kulturze w regionie Program rozwoju kultury w Wielkopolsce

Redaktor tomu:
- Jacek Sójka
- Marcin Poprawski
- Przemysław kieliszewski

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Wiesław Banach

Etos Wielkopolan. Reaktywacja?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Piotr Landsberg

Finansowanie kultury w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Ewa Obrębowska-Piasecka

Życie kulturalne w Wielkopolsce: najważniejsze zjawiska początku XXI wieku
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Magdalena Grenda

Teatry alternatywne i ich oddziaływanie w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Cezary Kościelniak

Transformacje regionalnej dynamiki artystycznego szkolnictwa wyższego. Przypadek Wielkopolski
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Jacek Schmidt, Anna Weronika Brzezińska

Kultura zmienia życie. Społeczne aspekty projektów kulturalnych w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Piotr Landsberg

Edukacja kulturalna w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Marcin Poprawski

Kultura jest wszędzie. Mobilność oraz skracanie dystansu ze względu na zamieszkanie uczestnika kultury w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011; 

 

Przemysław Kieliszewski

Kultura obywatelska – współpraca kulturalna. Synergia, współdziałanie, bariery w relacji sektorów publicznego, prywatnego i obywatelskiego w dziedzinie kultury w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Piotr Kędziora

Informacja i promocja kultury w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Przemysław Kieliszewski, Michał Mękarski

Kultura w Wielkopolsce w perspektywie badań sondażowych – oferta kulturalna
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Przemysław Kieliszewski, Michał Mękarski

Kultura w Wielkopolsce w perspektywie badań sondażowych – znaczenie kultury
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Marcin Poprawski

Kultura w Wielkopolsce w perspektywie badań jakościowych – potencjały i deficyty miast powiatowych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Przemysław Kieliszewski, Piotr Landsberg, Marcin Poprawski, Michał Mękarski

Analiza SWOT dla rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, Piotr Landsberg

Cele, priorytety, działania i kierunki rozwoju dla kultury w Wielkopolsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Jacek Sójka

Kultura jako „kapitał”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXII, Poznań 2011;

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.