XXVIII Bariery rozwoju polskich uczelni

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
- prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
Recenzent:
- prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Zbigniew Drozdowicz

Wprowadzenie
"Człowiek i Społeczeństwo" tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 7-12.  

 

Michał Iwaszkiewicz

Tradycja i nowoczesność polskich uczelni - aspekty kryzysu rozwojowego
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 13-33.

 

Zbigniew Drozdowicz

Zadania dla polskich uczelni i polskich uczonych
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 35-59.

 

Zbigniew Stachowski

Akademicki etos i pieniądze
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 61-68.

 

Grzegorz Dziamski

Akademia przeciw akademizmowi. Uwagi o szkolnictwie artystycznym
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 69-77.

 

Sławomir Sztajer

Nowy model studiów doktoranckich
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 79-99. 

 

Katarzyna Bocheńska

Niedostrzegane i bagatelizowane kompetencje. Studia wyższe a rynek pracy
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 101-117.

 

Agnieszka Woch-Juchacz

Polskie uczelnie wobec Procesu Bolońskiego
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008, ss. 119-128.

 

Marek Kwiecień

Religioznawstwo w strukturach polskich uczelni
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008,ss. 129-138.

 

Zbigniew Drozdowicz

Akademickie "rozmówki". Poradnik dla adeptów uniwersyteckiego życia
„Człowiek i Społeczeństwo” tom XXVIII, Poznań 2008,ss. 139-159.