XXVII Stereotypy i stereotypizacja

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Waldemar Domachowski
Recenzent:
- prof. dr hab. Roman Derbis

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Waldemar Domachowski

Wstęp
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 7-10.  

 

Jolanta Miluska

Autostereotyp narodowy i tożsamoœć narodowa: zwišzki
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 11-30.

 

Michał Bilewicz

Autostereotyp narodowy i jego konsekwencje: perspektywa psychologii stosunków międzygrupowych
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 31-45. 

 

Teresa Rzepa, Tymoteusz Leoński

Jak studenci spostrzegajš zachodnich sšsiadów - przez pryzmat stereotypii czy postawy?
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 47-61.

 

Waldemar Domachowski

Stereotyp żebraka
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 63-76.

 

Agnieszka Dropik

Płeć żebraka a efektywnoœć żebrania
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 77-93.

 

Magdalena Djament

Miejsce żebrania a efektywnoœć działań żebraka
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 95-106.

 

Ewa Brewińska

Ręka czy pojemnik? - posiadane atrybuty a efektywnoœć żebrania
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 107-122.

 

Ewa Paziak

Stereotyp amerykańskiego żebraka
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 123-134.

 

Monika Obrębska

Myœlenie stereotypowe w normie i w patologii
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 135-144.

 

Adriana Ciesielska

Stereotyp archeologii i archeologa we współczesnej prasie polskiej
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXVII, Poznań 2007, ss. 145-154.