XXVI Kłopoty z tożsamością

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Marian Golka
Recenzent:
- prof. dr hab. Anna Wachowiak

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Marian Golka

Wprowadzenie
– Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;  

 

I. TEORETYCZNE ASPEKTY TOŻSAMOŚCI

Marian Golka

Czym bywa tożsamość?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Agnieszka Kaczmarek

Tęsknota za tożsamością
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Hanna Mamzer

Tożsamość a „image”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006; 

 

Remigiusz T. Ciesielski

Mityczny horyzont tożsamości
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

II. PROBLEMY TOŻSAMOŚCI ZBIOROWYCH

Michał Nowosielski

O tożsamości zbiorowej w ruchach społecznych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Marcin Adamczak

Kategoria tożsamości w perspektywie konstruktywizmu społecznego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Alicja Raciniewska

Tożsamość narodowa i „cultural studies”
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Piotr Cichocki

Tożsamość narodowa a post-narodowa konstelacja
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006; 

 

Jakub Isański

Tożsamość w czasach globalizacji
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Damian Chmielewski

Rozważania o tożsamości regionalnej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

III. KULTUROWE ASPEKTY TOŻSAMOŚCI

Andrzej Bełkot

Kulturowe obrazy tożsamości
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;

 

Elżbieta Smolarkiewicz

Kształtowanie tożsamości a współczesne przemiany społeczno-kulturowe
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006; 

 

Daniel Kolibowski

Tworzenie tożsamości a współczesne media
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006; 

 

Ewa Kostołowska

Rola muzeum w kształtowaniu tożsamości
Człowiek i Społeczeństwo 2005 27;

 

III. TOŻSAMOŚĆ A PROBLEMY SPOŁECZNE

Monika Oliwa-Ciesielska

Marginalna tożsamość wykluczonych
Człowiek i Społeczeństwo 2005 27; 

 

Iwona Przybył

Konstruowanie tożsamości „potencjalnej” przez niepłodne kobiety
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVI, Poznań 2006;