XXV Tradycja jako wyznacznik współczesności

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Krystyna Zamiara
Recenzent:
- tom wydany bez recenzji

Abstrakt

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Krystyna Zamiara

Od redakcji
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Aurelia Warsicka

Pracowita i twórcza droga życia Haliny Baczyńskiej (1907-1986)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Marek Ziółkowski

Działalność naukowa Profesora Piotra Buczkowskiego (1950-2003)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Andrzej Kwilecki

Działalność naukowa Zygmunta Dulczewskiego (1916-2004)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Edward Jeliński

W kręgu aksjologii, etyki i filozofii społecznej. Rzecz o poglądach i działalności naukowej Seweryna Antoniego Dziamskiego (1933-003)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Jacek Sójka

Profesor Zbigniew Gierszewski - życie i twórczość (1950-2003)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Ryszard Urbański-Korż

Edmund Harwas - filozof, pedagog społeczny, andragog (1912-1996)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Ryszard Stachowski

Profesor Bolesław Hornowski (1914-1983)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Edward Jeliński

Stefan Kaczmarek jako historyk filozofii i filozof życia (1911-1997)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Jacek Sójka

Profesor Urszula Kaczmarek - życie i dzieło (1948-2003)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Jan Włodarek

Życie i działalność naukowa Stanisława Kowalskiego (1904-1990)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Maciej Sieradzki

Stanisław Kozyr-Kowalski. Nauczyciel - twórca - mentor (1936-2004)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Eugeniusz Piotrowski

Profesor Edmund Tadeusz Krajewski (1910-1990)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Wacław Strykowski

Profesor Leon Leja - twórca polskiej szkoły technologii kształcenia (2913-1997)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Wiesław Jamrożek

Stanisław Michalski - badacz i nauczyciel akademicki (1928-1990)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Jan Grad

Profesor Walerian Sobisiak - historyk kultury, etnograf, kulturoznawca (1924-1987)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Barbara Harwas-Napierała

Profesor Maria Tyszkowa. Życie i działalność naukowa w nurcie badawczym "Jednostka a rodzina" (1932-1993)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Anna Kotlarska-Michalska

Profesor Zbigniew Tyszka - twórca polskiej socjologii rodziny, mistrz, nauczyciel akademicki, przyjaciel i współpracownik (1933-2003)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Elżbieta Kurek, Elżbieta Syguła

Profesor Maria Walentynowicz - życie i osiągnięcia naukowe (1914-1987)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.  

 

Krzysztof Podemski

Janusz Ziólkowski (1924-2000)
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXV, Poznań 2005.