XXIX O wielowymiarowości badań religioznawczych

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Recenzent:
- prof.dr hab. Zbigniew Stachowski

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Zbigniew Drozdowicz

O wielowymiarowości Weberowskich badań religioznawczych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;  

 

I. TRADYCJE RELIGIJNE

Paweł Ibek

Ubóstwienie rozumu w starożytnej myśli
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009; 

 

Henryk Pietras SJ

Żydowski apokryf 'Modlitwa Józefa' w interpretacji Orygenesa
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Alicja Sakaguchi

Dwa typy wiary: ,emuna' i 'pistis' w tradycji judeochrześcijańskiej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;  

 

II. RELIGIE A ŻYCIE SPOŁECZNE

Nataliya Medvedchuk

Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei jedności europejskiej oraz udział Kościoła w procesach eurointegracyjnych: współczesny stan i kierunki naukowych badań problemu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Anna Peck

Religia i polityka w amerykańskich wyborach prezydenckich okresu postsekularyzmu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Swietłana Czerwonnaja

Islam na Krymie jako zjawisko religijne, kulturowe i polityczne końca XX - początku XXI w
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

III. STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ

Elżbieta Pałka

Stosunki państwo - Kościół w Czechach i na Słowacji po 1993 roku
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Jan Miłosz

Świadkowie Jehowy w PRL - uznani, zwalczani, tolerowani
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Piotr Stanisz

Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

IV. NOWE FORMY RELIGIJNOŚCI

Janusz Mariański

Nowe formy religijności i duchowości - od socjologii religii do socjologii duchowości?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Jerzy Ochmann

Cywilizacja jako alternatywa religii. M.M. Kaplan (1881-1982)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Maciej Potz

Shakerzy - studium instytucjonalnego samobójstwa
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

V. OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA

Henryk Zimoń SVD

Wielowymiarowe znaczenie afrykańskich rytuałów pogrzebowych (na przykładzie ludu Konkomba)
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Zdzisław Kupisiński

W kręgu ogólnokulturowych treści Bożego Narodzenia
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;

 

Katarzyna Tempczyk

'Małżeństwa mistyczne' w Kościele Starokatolickim Mariawitów
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX, Poznań 2009;