XXIV Etyczne aspekty badań społecznych

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Krystyna Zamiara
Recenzent:
- prof. dr hab. Czesław Nosal

Abstrakt

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Krystyna Zamiara

Wprowadzenie
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Jan Grad

30 lat Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

I. ETYKA A NAUKI SPOŁECZNE

Ryszard Wiśniewski

O trudnościach wpływania etyki na moralność, czyli o różnych wymiarach i granicach absolutyzacji i deabsolutyzacji etyki
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Halina Promieńska

Etyka jako "organon" badań naukowych XXI wieku
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Jan Wawrzyniak

Aksjologiczność i etyczność nauk społecznych
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

II. ŚRODOWISKO AKADEMICKIE A ETYKA

Zbigniew Kwieciński

Epidemie społeczne w środowisku akademickim
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Zbigniew Drozdowicz

Czy uczonemu potrzebna jest odwaga?
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

III. PRZEDMIOT BADAŃ SPOŁECZNYCH A ETYKA

Andrzej Bałandynowicz

Etyka w administracji i biznesie - przedsiębiorczość czy legalizm?
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Jacek Sójka

Problem możliwości etycznej refleksji nad gospodarką
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Jacek Sobczak

Dylematy etyki dziennikarskiej
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Łukasz Ostrowski

Badanie ksenofobii jako dylemat etyczny
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

IV. ETYCZNY WYMIAR PROCEDUR BADAWCZYCH

Jerzy Brzeziński

Testowy pomiar inteligencji i ilorazu inteligencji (IQ). O etycznych konsekwencjach respektowania standardów naukowych dla psychologicznej praktyki diagnostycznej
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Ewa Nowicka

Przyjaźń jako narzędzie pracy antropologa. Wątpliwości etyczne
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Michał W. Kowalski

Czy w badaniach jakościowych wybory metodologiczne są problemem etycznym?
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Monika Stec

Ironia antropologiczna, etnocentryzm i inne etyczne aspekty badań terenowych według Clifforda Geertza
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.  

 

Dominika Czajkowska, Sławomir Hinc

Etyka i dobre obyczaje w wywiadzie naukowym
„Człowiek i Społeczeństwo”, tom XXIV, Poznań 2005.