XXIII Współczesna Europa w procesie integracji

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Recenzent:
- prof. dr hab. Jerzy Kojkol

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Zbigniew Drozdowicz

Europa - obszar wrażliwy. Wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 7-13;  

 

I. PROBLEMY NARODOWE, IDEOWE I PRAWNE

Bohdan Hud, Rostysław Hud, Andrij Diduch

Wybór granicy: ukraiński dylemat
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 15-24;  

 

Jarema Drozdowicz

Nacjonalizmy we współczesnej Europie. Wybrane postacie
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 25-40;  

 

Włodzimierz Kaczocha

Społeczeństwo otwarte - rekonstrukcja oraz rozwinięcie koncepcji K. R. Poppera
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 41-55;  

 

Roman Sowiński

Europejski obszar wolnoœci, sprawiedliwoœci i bezpieczeństwa
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 57-66;  

 

II. PROBLEMY RELIGIJNE

Zbigniew Stachowski

Dwa wymiary religijnoœści
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 67-80;  

 

Artur Jocz

Granice dialogu ze œrodowiskami laickimi i niechrzeœcijańskimi w œwietle deklaracji "Dominus Jesus"
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 81-92;  

 

Marek Kwiecień

Euroazjatyzm a Unia Europejska. Religijny aspekt idei Wielkiej Rusi
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 93-101;  

 

Marcin Kończal

Unia Europejska w oczach nowych ruchów religijnych
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 103-112;  

 

Sławomir Sztajer

Religia - parareligia - pseudoreligia. Przemiany pojmowania religii i religijnoœci w Europie współczesnej
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 113-125;  

 

Maja Brzozowska

Niewidzialne "sacrum" - popularne "sacrum". Uwagi na marginesie religijnego krajobrazu współczesnej Europy
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 127-138;  

 

Sławomir Springer

Przestrzeń religijna a "zagubiony wymiar głębi" w poglšdach Paula Tillicha
Człowiek i Społeczeństwo 2004 23: 139-146;