XXII Ludyczny wymiar kultury

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Jan Grad
- dr Hanna Mamzer
Recenzent:
- dr hab. Barbara Jedynak

Spis treści