XXI Marketing wartości społecznych

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Waldemar Domachowski
Recenzent:
- prof. dr hab. Micha Iwaszkiewicz

Spis treści