XX Religia i religijność Europy

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Recenzent:
- prof. dr hab. Jerzy Kojko

Spis treści