Bieżący numer

Tom XLII Modelowanie świata społecznego. Założenia - rekonstrukcje - analizy

Redaktor tomu:

- Krzysztof Brzechczyn
 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:
 

WPROWADZENIE   
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

GIACOMO BORBONE

Od substancji do funkcji. Ernst Cassirer i pojęcie idealizacji  
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

LIDIA GODEK

O modelowaniu deformacyjnym. Maxa Webera koncepcja typów idealnych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

WALDEMAR CZAJKOWSKI

Filozofia społeczna Leszka Nowaka w perspektywie historycznej i systematycznej
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;   

MIESZKO CIESIELSKI

O integracji  opozycyjnych  paradygmatów nauk społecznych.
Próba rewizji założeń nie-Marksowskiego materializmu historycznego
   
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

CHRISTOPHER BERTRAM, ALAN CARLING

Zabrnięcie w rewolucję: marksizm analityczny, racjonalność i działania zbiorowe
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

NERIJUS BABINSKAS

Od feudalizmu do afrykańskiego sposobu produkcji.
Problem typologii przednowoczesnych peryferyjnych społeczeństw europejskich
   
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

DARIUS ŽIEMELIS

Próba analizy porównawczej litewskiej gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej
i latynoamerykańskiej gospodarki hacjendowej od II połowy XVIII wieku
do II połowy XIX wieku w kontekście kapitalistycznego systemu-świata
       
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

DAWID ROGACZ

Dynamika władzy w powojennych Chinach. Próba operacjonalizacji historycznej       
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;     

KRZYSZTOF BRZECHCZYN

Zagubione dziedzictwo ideowe „Solidarności”.
O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989
       
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

MACIEJ BŁASZAK, ARTUR FOJUD

Trzy wymiary użytecznego miasta
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

MICHAŁ KWIECIEŃ

O wielkiej konwergencji i dyferencjacji. Artykuł recenzyjny
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

 

FORUM DYSKUSYJNE

ZBIGNIEW DROZDOWICZ

Filozofowie a polska kultura
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;    

ANNA BARTNIK

Brazylia jako przykład podejścia do zagadnienia rasy w regionie
latynoamerykańskim

Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016; 

BŁAŻEJ SMYKOWSKI, KATARZYNA PLEWKA

Przywiązanie do miejsca studiowania. Campus Ogrody – centrum nauki
czy jej miejsce
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;   

 

VARIA

ADEL AYADA

Transformations in the Lives of Bedouin Women in the Villages of Northern Israel
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016; 

RONNIE AZOULAY

Sayyid Qutb’s Contribution to the Muslim World: Understanding the Impact of Sayyid Qutb’s Projected-Sought on the Muslims’ Societies
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;

TSEGA MELAKU

The Contribution of Radio in the Absorption Process of Illiterate Ethiopian Jews in Israel
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;

YAEL ILANY, ADV.

Assessment and Determination of Compensation Rates in Israeli Courts
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;

KAROLINA FILIPOWSKA

Polish-Jewish polemics in the city council of Poznan in the first months after World War I
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;

ANNA MAGDZIŃSKA

The “Konitz Affair” in 1900. The Accusation of Ritual Murder and Anti-Semitic Violence
Człowiek i Społeczeństwo, tom XLII, Poznań 2016;

Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.