XL Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego

Redaktorzy tomu:

- Mariusz Baranowski
- Piotr Luczys

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

wprowadzenie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Mariusz Baranowski, Piotr Luczys

Nadzorować i kształtować. Wymiary społeczeństwa sieciowego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Kazimierz Krzysztofek

Nowa PlaNETa: ku nadzorowanej wolności. Dyskursy i trendy
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Łukasz Rogowski

Państwo – polityka – Internet. Rola nowych mediów w funkcjonowaniu współczesnych systemów politycznych
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Agnieszka Pietrzak, Grzegorz Abgarowicz, Piotr Matczak

Zmiana sposobu postrzegania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w świecie społeczeństwa sieciowego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Anna Kęsicka

Internet czy świat realny. Gdzie według użytkowników Sieci naprawdę toczy się życie?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Anna Drewniak

Glokalność w globalnej sieci. Analiza zjawiska sieciowej tożsamości narodowej na przykładzie RuNetu
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Aleksandra Wysokińska

Zanik prywatności jako narastający problem społeczeństwa informacyjnego
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Magdalena Wieczorkowska

Zdrowie i choroba w Sieci – o przejawach i konsekwencjach popularyzacji wiedzy medycznej w Internecie
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Alicja Raciniewska

Otwarte kody źródłowe i moda
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;
 

Forum dyskusyjne

Łukasz Iwasiński

Moda i hipsterstwo. Hierarchie statusu we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;

Zbigniew Drozdowicz

The Enlightenment period – a continuous source of “light” or the Western world’s spell of fallacies and distortions?
Człowiek i Społeczeństwo, tom XL, Poznań 2015;