XIX Społeczne problemy globalizacji

Redaktor tomu:
- prof. dr hab. Zbigniew Blok
Recenzent:
- prof. dr hab. Andrzej Jaboski

Spis treści